Nieuws 

                                                 Update
 

Het eerste deel van het programma voor 2021 staat inmiddels op de website.
Op alle locaties wordt rekening gehouden met de voorschriften mbt Covid19; onderlinge afstand in de zaal en ventilatie. 

Sociaal geneeskundigen zijn ook van harte welkom tijdens onze nascholingen.
Uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende zorgprofessionals is speerpunt tijdens al onze nascholingen. Dit gebeurt deels in de cursuszaal maar vooral ook daarbuiten tijdens de gezamenlijke sociale activiteiten. 

Artsen mogen minimaal 25% en soms zelfs meer van het benodigd aantal accreditatiepunten halen buiten het eigen vakgebied mits het een geaccrediteerde cursus is. 

Alle informatie, voor zover nu al bekend, van reeds geplande nascholingen staat op de website.