Nieuws 

                                                 Update
 

Het programma voor 2019 staat inmiddels op de website en ook een globale planning voor 2020 is in verband met recente succesvolle locaties alweer bekend.

Sociaal geneeskundigen zijn ook van harte welkom tijdens onze nascholingen en een aantal worden zelfs apart geaccrediteerd bij ABSG en NVVPO (POH)
Uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende zorgprofessionals is speerpunt tijdens al onze nascholingen. Dit gebeurt deels in de cursuszaal maar vooral ook daarbuiten tijdens de gezamenlijke sociale activiteiten. 

Artsen mogen 25% van het benodigd aantal accreditatiepunten halen buiten het eigen vakgebied mits het een geaccrediteerde cursus is. 

Alle informatie, voor zover nu al bekend,  van reeds geplande nascholingen staat op de website.